kategorie článků       kategorie - Jsem dítě hvězd      Je čas ZAPOMENOUT na ego

Je čas ZAPOMENOUT na ego


Poslední dobou se rozmohl trend "potlačit/zničit své ego" - Jak ale člověk, který celý život žil v egu a ztotožňuje se s ním, najednou přestane žít v egu? Jak může zničit své ego, aniž by tedy nebyl sám proti sobě?

Egem nezničíme ego, to není možné - jelikož vše, co je děláno, je řízeno právě egem, které nám nenápadně podsouvá, jak s ním bojujeme a přitom ho víc a víc posilujeme. A dokud v nás situace/lidé dokážou vyvolat vztek, strach, zlobu, euforické pocity štěstí, tak pamatujme, že je to právě ego, co prožívá tuto emoci a živí z ní svoji existenci. Veškeré emoční vlny, pokud se jimi necháme ovládnout, naše ego jen posilují...

Dnes se lidé pomalu probouzejí a snaží se jít cestou lásky a soucitu, jak ale probudit spící srdce, pokud je v pohotovosti naše ego? Pocit, že pracujeme na odstranění negativních pocitů a bloků je strategií, kterou si ego v podobě Trojského koně posílá svoji energii do pomalu probouzejícího se srdce, které ale tím, že není zcela uzdraveno a otevřeno intuici a bezpodmínečné lásce, bývá pomalu opět pohlceno právě energií ega a tak se dříve či později opakují stejné situace a v nás roste zmatek, jak je to možné, když na sobě tolik pracujeme. Naše bolesti a strachy se různými technikami sice odkrývají, ale zároveň rostou, protože na ně zaměřujeme svoji pozornost... A svět kolem nás tento stav odráží, aby nám ukázal, jak bezcílná nebo až sebedestruktivní taková cesta je.

Člověk, který touží po bezpodmínečné lásce. Který každým kouskem svého bytí touží splynout se Zdrojem, by měl ZAPOMENOUT na své ego a vzpomenout si na své srdce. Myslet jen na své srdce a tak ho bdělou pozorností posilovat, uzdravovat, otevírat a vnímat, co mu říká a kam ho vede...

Pokud je člověk zcela ve svém srdci, jeho rozhodnutí jsou čistá a neoblomná. Věří hlasu svého srdce a žádné emoční výkyvy ho nezasáhnou, a pokud pocítí uvnitř sebe smutek nebo soucit, nebo pokud vnímá z něčeho radost, ucítí tuto emoci v klidu, nebude jí ovládán a nebude tedy nucen jakkoliv reagovat a tím opět posilovat energii, která by živila jeho ego. Pouze pomalým zapomínáním na své ego docílíme toho, že se pomalu rozplyne... a pak vznikne prostor pro Lásku s velkým L :)

Jedině tehdy poznáte, kdy vás ego chce pomocí mysli ovlivnit pozitivními myšlenkami, a to jen aby vznikly emoce (pocity), které by vás měly snahu ovládnout a egu tak prodloužily život. Bdělým soustředěním dělat vše svým srdcem můžete pomalými krůčky uzdravit a posílit své srdce, které se pak začne rozevírat a vysílat svoji energii do okolí, které začne též léčit…

Zaměřit se na srdce je důležité… protože na co zaměříte svoji pozornost, to posilujete… Jak tedy chcete zahubit ego, pokud byste na něj neustále vrhali svoji pozornost?

Soustřeďte se na své nitro, zavřete oči, pomalu a zhluboka dýchejte a pozornost přesuňte do svého srdce… tam zkoumejte své pocity - ať jsou sebebolestivější, něco vám chtějí říct, ukázat... Nechtějí analýzu mysli ani terapeutický návod, jak je odstranit. Naše emoce chtějí být vyslyšeny a propuštěny. Jakmile zasáhne mysl, zastavte a začněte znovu. Pokud máte vůli a rozhodnutí žít život srdcem, negativní energie ve vás se rozplynou a vesmírná láska prostoupí celou vaší bytostí…

S láskou,
Aleera

Další články ze sekce: Jsem dítě hvězd

CESTA DUŠE do hlubin SRDCE

Dokud se neprobudí vaše srdce do lásky, která vás bude vést a ochraňovat, ztratíte se ve víru pravidel a řízených tréninků, které vás budou sice přesvědčovat, jak skvěle na sobě pracujete, ale žít budete pořád ve své hlavě...

KŘIŽOVATKA svobody

Svět je jedno veliké zrcadlo a vesmír nám tímto zrcadlením dává všechny odpovědi, které neuvidíme očima, ale srdcem...

Probuzení... nebo PROBUZENÍ?

Mnoho probuzených se v tomto procesu UVĚDOMĚNÍ zacyklí a uvízne v bublině „JÁ VÍM“...

Elixír ŽIVOTA nebo elixír NA ŽIVOT?

Neexistuje návod na život... Existuje jen volba - chci žít nebo přežívat?

Probuzení jako NÁSTROJ EGA

V dnešní společnosti se lidé snaží nejdřív probudit, místo aby se napojili na lásku... Mají pak probuzené ego a nikoliv srdce!

Pavučina našich JISTOT

Když nevíme, čím staré vzorce nahradit, pak je velmi snadné sklouznout zpět do kolotoče toho, co vlastně nechceme...

TEMNÁ NOC duše

Je to jedna z nejtěžších zkoušek a lekcí… opět se dostanete na pomezí mezi dvě strany dualitního světa… láska zmizí, pocit jednoty je v mlze a jediné co cítíte je jen vaše ego…

Zpětné zrcátko - pohled z DRUHÉ STRANY

Dokud se lidé bojí být sami, bude v nich neustále vibrovat energie, která není jejich...

PRAVDA a MATRIX– pojmy, kterými jsme zotročili sami sebe

Nejsme obětí katastrof našeho světa, ani našeho života… my jsme tvůrci!

PÝCHA předchází pád...

Část mého srdce stále spala - dokud jsem plně nepochopila a neprocítila význam této "spící" části...

ČERNÁ A BÍLÁ aneb rovnováha světla a tmy

Spojením dvou protikladů vzniká rovnováha, která nás může dovést k Jednotě. Ta jednota ale není pouze venku, je především uvnitř každého z nás...

Svůdný třpyt POZORNOSTI

Být středem něčího světa je lákáva iluze. Ta iluze nás ale změní v to, co si ostatní začnou myslet...

Znovuzrození vnitřní HVĚZDY

Uprostřed vaší hrudi s rozevírá krásný květ… Ten květ je energie lásky, , která nás tvoří a spojuje, rozdává svoji sílu a vůni do všech stran… stejně jako my… děje se to totiž skrze NÁS…

Dar jménem VZTAH

Aby k nám mohlo přijít to pravé, musíme přestat hledat a pozornost otočit k sobě. Vyjádříme tím nejen důveru a lásku k sobě, ale i životu, který vychází ze Zdroje.