kategorie článků       kategorie - Jsem dítě hvězd      KŘIŽOVATKA svobody

KŘIŽOVATKA svobody


Cesta za „osvícením“, nebo-li „do srdce“, se zdá jako cesta skrz temnou samotu s častým klopýtáním. Je to úzká cesta plná pádů, doprovázená pocity bezmoci... Zdá se vám, že přicházíte pomalu o vše, na čem vám záleželo - dobré pracovní postavení, finanční a majetkové zabezpečení, skvělé fungující manželství…

Co je příčinou? Na počátku toho všeho je ROVNOVÁHA… rovnováha života nám ukazuje i obrácenou stranu mince - abychom pochopili světlo, musíme zažít tmu. Zmítání se v protikladech nás bude provázet tak dlouho, dokud si nezačneme uvědomovat, že nám svět jen ukazuje naši vlastní nevyváženost, a dokud nedojdeme do svého středu. Do té doby se naše nitro chová jako rozbouřené misky vah, které se kývají sem a tam… a náš život je „jako na houpačce“.

Ale pak, v jeden okamžik, který se dříve či později projeví u každého (bod zlomu), se stane NĚCO, co nitro člověka začne otevírat a tichý hlas někde uvnitř nás nám začne našeptávat, že je něco jinak, než jak to vidíme… Že vše, na čem lpíme, je jen jakési pozlátko, ke kterému jsme přirostli. Ale zároveň cítíme, že i pouhá představa, že se toho pozlátka vzdáme, nás velmi bolí...

A to v nás probudí strach a paniku… Ale ta panika je jen v naší hlavě. Proto zachovejte klid. Zhluboka dýchejte. Protože uprostřed té zdánlivé temnoty se děje něco, co hodně lidí přehlíží - otevírá se nám první vědomá možnost volby v tomto hmotném světě (již nejsme děti a rozhodovat o svém životě můžeme (musíme) zcela sami). Máme možnost se poprvé rozhodnout sami za sebe – utlumit ten tichý hlas uvnitř našeho srdce (přes mantry a semináře, nebo psychiatrem, antidepresivy…) NEBO ho začneme poslouchat…?

Ať zvolíte jakoukoliv volbu – Vítejte na své PRVNÍ KŘIŽOVATCE, která vám nabízí převzít život zpět do svých rukou!

Můžete vykročit do neznáma a pomalu se pouštět všeho, na čem jste lpěli a s každým opuštěním se stanete svobodnější a šťastnější. Začne vámi prostupovat světlo a vy začnete vidět a vnímat okolnosti z vyšší perspektivy… Prozřete iluzi materiálního světa a už se s ní neztotožňujete. Dokážete žít na této úžasné planetě, aniž byste se cítili hmotně svázáni. Nechcete nic vlastnit, omezovat, ničit… roste ve vás touha milovat, uctívat a kochat se životem. Z člověka se stane stav BYTÍ NAPLNĚNÉ LÁSKOU.

Pokud ale vaše vnitřní JÁ není připraveno na tak velkou změnu, pohltí vás strach a obavy - ale i to je správná cesta - první zažehnutí vašeho vnitřního hlasu odstartovalo vaši cestu ke svobodě a je jen otázkou času, kdy dojdete do cíle. Každý máme jiné tempo a jiný počet křižovatek. Každý se se svými závislostmi vyrovnává po svém a nikdo nemá právo vás soudit, hodnotit nebo napravovat. Záleží jen na vás, co vás inspiruje a kdy půjdete dál nebo zda se zdržíte v oddychovém kole… Ona křižovatka svobody přijde znovu, až bude její další čas, bude intenzivnější a jasnější... a bude chodit tak často, dokud vás vnitřní hlas neprobudí ze spánku a z materiálních pout :)

Není cílem, abychom se vzdali všech světských radostí a blahobytu. Smyslem je, abychom nebyli otroci hmotného světa, ale jeho tvořiteli!

Duchovně probuzený člověk nemusí žít v bídě a chudobě - pokud je něčí život chudý, je to volba - ať už vědomá (touha poznat svět oproštěný od materiálních věcí) nebo nevědomá (odraz toho, jak chudé máme srdce). Pokud je naše srdce plné lásky, pak krása života se nám otevře bez hranic a my si svobodně a nezištně volíme, kudy chceme jít a co k tomu chceme a potřebujeme. V životě, který žijeme srdcem, nejsou žádná omezení a pravidla; je tam jen naše svobodná volba.

Nespěchejte… Neměňte okolní svět (ale ani ho neignorujte)… Nesnažte se násilně opustit to, o čem se domníváte, že vás brzdí. Dokud na to opuštění nebudete sami připraveni, vše se vám do života bude neustále vracet. Protože každá situace, každý člověk, je vaším učitelem. Odejde sám, až dozraje vědomí ve vašem srdci. Otočte tedy své vědomí do sebe. Okolní svět vám ho pak odrazí a vy sami uvidíte, kde děláte pokroky a kde tápete… svět je jedno veliké zrcadlo a vesmír nám tímto zrcadlením dává všechny odpovědi, které neuvidíme, dokud se nezačneme dívat srdcem.

Jakmile budete v srdci, ucítíte, jak vaše vnitřní síla roste, jak v každé vaší buňce pulzuje láska, jak záříte… měníte se v život! :)

A tato změna čeká každého…

S úctou a LÁSKOU,
Aleera

Další články ze sekce: Jsem dítě hvězd

CESTA DUŠE do hlubin SRDCE

Dokud se neprobudí vaše srdce do lásky, která vás bude vést a ochraňovat, ztratíte se ve víru pravidel a řízených tréninků, které vás budou sice přesvědčovat, jak skvěle na sobě pracujete, ale žít budete pořád ve své hlavě...

Probuzení... nebo PROBUZENÍ?

Mnoho probuzených se v tomto procesu UVĚDOMĚNÍ zacyklí a uvízne v bublině „JÁ VÍM“...

Elixír ŽIVOTA nebo elixír NA ŽIVOT?

Neexistuje návod na život... Existuje jen volba - chci žít nebo přežívat?

Probuzení jako NÁSTROJ EGA

V dnešní společnosti se lidé snaží nejdřív probudit, místo aby se napojili na lásku... Mají pak probuzené ego a nikoliv srdce!

Pavučina našich JISTOT

Když nevíme, čím staré vzorce nahradit, pak je velmi snadné sklouznout zpět do kolotoče toho, co vlastně nechceme...

TEMNÁ NOC duše

Je to jedna z nejtěžších zkoušek a lekcí… opět se dostanete na pomezí mezi dvě strany dualitního světa… láska zmizí, pocit jednoty je v mlze a jediné co cítíte je jen vaše ego…

Zpětné zrcátko - pohled z DRUHÉ STRANY

Dokud se lidé bojí být sami, bude v nich neustále vibrovat energie, která není jejich...

Je čas ZAPOMENOUT na ego

Jak může člověk, který celý život žil v egu a ztotožňuje se s ním, najednou přestat žít v egu?

PRAVDA a MATRIX– pojmy, kterými jsme zotročili sami sebe

Nejsme obětí katastrof našeho světa, ani našeho života… my jsme tvůrci!

PÝCHA předchází pád...

Část mého srdce stále spala - dokud jsem plně nepochopila a neprocítila význam této "spící" části...

ČERNÁ A BÍLÁ aneb rovnováha světla a tmy

Spojením dvou protikladů vzniká rovnováha, která nás může dovést k Jednotě. Ta jednota ale není pouze venku, je především uvnitř každého z nás...

Svůdný třpyt POZORNOSTI

Být středem něčího světa je lákáva iluze. Ta iluze nás ale změní v to, co si ostatní začnou myslet...

Znovuzrození vnitřní HVĚZDY

Uprostřed vaší hrudi s rozevírá krásný květ… Ten květ je energie lásky, , která nás tvoří a spojuje, rozdává svoji sílu a vůni do všech stran… stejně jako my… děje se to totiž skrze NÁS…

Dar jménem VZTAH

Aby k nám mohlo přijít to pravé, musíme přestat hledat a pozornost otočit k sobě. Vyjádříme tím nejen důveru a lásku k sobě, ale i životu, který vychází ze Zdroje.