kategorie článků       kategorie - Cesta do hlubin vesmíru      Není ego jako EGO

Není ego jako EGO


Bojujete se svým egem? Máte pocit, že vás ovládá, že mu podléháte, že nejste sami sebou, že stále něco hodnotíte, vztekáte se, nebo naopak toužíte po klidu a odpočinku od všeho a všech? Přemýšlíte, jak zatočit s egem, jak ho potlačit, předělat, odstranit… A žádné rady nefungují, protože pořád ego cítíte a pořád vás ovládá?

Jeden můj přítel mne přivedl na cestu, která mi pomohla ego více pochopit. Tato cesta začala objasněním toho, CO JE VLASTNĚ EGO?

Velmi inspirativní a převratný pohled na „egomanii“ mne dovedl k poznání, že dnešní doba bere pojem „ego“ jako něco, čeho se musíme zbavit, a do čeho se zabalily všechny pocity, které nás činí rozdílnými… protože v Jednotě si jsme přece všichni rovni. Ale protože se ego definuje jako část nás, tak je těžké zbavit se něčeho, co jsme my sami. Co s tím? Pokud nás srdce vede po cestě poznání a vede nás zpět do svého středu… máme tedy mít ego nebo ne?

Podívejme se na ego blíže… Psychologické rozdělení na Id, Ego a Superego se smrsklo na samotné ego, pod kterým chápeme charakteristiku celé své osobnosti (hlavně rozdíly a negativní postoje). Ale naše osobnost nám nedává jen rozdíly a negativní postoje vůči ostatním. Naše osobnost nám také dává JEDINEČNOST… a z toho plyne poznání, že jen díky egu nejsme všichni stejní. Pomáhá nám formovat to, kým chceme být, ukazuje naše silné a slabé stránky a jen díky naší osobnosti si dokážeme tvořit naše osobní hranice.

Každý, kdo se vydal na cestu ke svému srdci, již poznal, jak mocný a rafinovaný je systém, který se nás snaží držet jako své dobrovolné zajatce. Naučil nás věřit, že vše, co nám může pomoci, nám vlastně škodí. A my se tedy sami (a dobrovolně) snažíme bojovat proti sobě samým a tím si vytváříme ještě větší bezmoc a frustraci.

A to i vysvětluje, proč máme touhu se ega zbavit a zároveň cítíme, že to nejde…

Věříme na jednotu a odmítáme rozdílnost, ale jsou rozdíly, které nás nemají oddělovat, ale sjednotit.

To, co nám působí potíže a konflikty není ego samo o sobě, ale pocit, který díky egu narostl do obřích rozměrů – tomu pocitu říkáme NADŘAZENOST. Je to naše touha být lepší; nebo naopak pocit, že jsme horší; vnímání, že jsme chytřejší nebo hloupější… je to onen „prvotní hřích“, kterému jsme dali možnost, aby nás ovládl a zcela nás oddělil…

HRA MATRIXU

Většinu lidí žene právě pocit nadřazenosti k tomu, že se snaží pomáhat nebo na někoho útočí. Potřebují si vykompenzovat svoji nestabilitu. Netuší, že z nadřazenosti kvete naše pýcha, stud i strach. A pokud se na své pocity příliš soustředíme, tak je stále posilujeme (až nás začnou ovládat).

Probuzení lidé si začali uvědomovat riziko tohoto počinu, riziko ega, ale dříve než pochopili, co je ego skutečně zač a proč ho máme, tak se začaly vymýšlet různé techniky, které nás učí, jak ovládnout zdroj našich nepříjemných pocitů – tedy ego. Vše to vzniklo jistě z dobré vůle, ale pokud člověk není naladěn na své nitro, pak nezjistí, že uvízl přesně tam, kde ho matrix chce mít. Celá hra o tom, že ego potlačíme nebo zničíme, či se zcela odpoutáme od svého ega je jen pouhý trik! Je to NESMYSL! A to především z těchto důvodů:

  • Nemáme nic náhodou a proto, aby nám to škodilo. Vše máme pro svoji cestu poznání, jen jsme zapomněli, jak tyto své nástroje používat a dovolili jsme, aby ty nástroje používali nás.
  • Dokud si myslíme (a věříme), že je to ego (a podvědomě věříme, že se jedná tedy o celou naši osobnost), co s námi lomcuje a bere nám životní sílu, nikam se neposuneme… jen sami sebe dál odmítáme… A uvízneme na bodě, ze kterého nevíme, kam se pohnout (a nebo se utěšujeme novou technikou s vírou, že tentokrát to své ego porazíme).

Je ale nutné se zastavit a podívat se na to celé znovu! Pokud se člověk zastaví a začne vnímat sám sebe, pak zjistí, že právě osobnost mu dává to, v čem může přispět tomuto světu; a že to co mu našeptává, že je lepším nebo horším vychází z deformovanosti našeho ega, které touží být nad všemi kolem, aby k němu mohli vzhlížet, nikoliv být v jednotě s ostatními. Systém nechce osobnosti, potřebuje oddané vojáky, co jsou stále odděleni nejen od sebe samých, ale i od ostatních. A proto nás i ve jménu lásky vede stále po cestách, které se mohou jevit jako duchovní, sebepoznávací... ale pořád pod vedením našeho deformovaného ega (jsme plní nadřazenosti a hodnocení). A každý, kdo je zaslepen tímto pocitem, je právě tímto matrixovým vojákem – a mnoho z nich si myslí, že jsou již sami sebou a přitom vykonávají službu pro systém nikoliv pro svět. Tvoří další vojáky a jejich pocit nadřazenosti a pýchy roste…

MŮŽEME PORAZIT MATRIX?

S matrixem nemůžeme bojovat, protože snaha bojovat je jen výživnou půdou pro další boj. Nechme tedy, aby se , matrix porazil sám. Protože, pokud se na ego podíváme novýma očima, zjistíme, že ego je naše jedinečnost a své jedinečnosti se nemůžeme (a ani NECHCEME) zbavit!

Přistupme tedy na hru Matrixu, a dovolme, aby ego opravdu zničil. ALE zachovejme si svoji jedinečnost!

Jak?

Když už matrix došel tak daleko, že se mu povedlo v nás vyvolat přesvědčení, že jedině bez ega můžeme být šťastní (a tím pádem si dokola volíme cestu nekonečného utrpení a beznaděje, protože se dobrovolně nutíme vzdát toho, kým jsme), využijme sílu systému a nechme ego zničit tím, že ho rozdělíme na dvě části – na NADŘAZENOST a JEDINEČNOST. Pokud tedy vezmeme označení „nadřazenost“ jako synonymum pro EGO, stane se z jedinečnosti synonymum pro OSOBNOST. A té se nemusíme vzdát, potlačovat nebo ji jakkoliv ničit… Naopak!! Stačí jen tedy, aby kdykoliv se řekne ego, jste si vybavili POUZE pocit nadřazenosti, která nás odděluje a ano, tohoto pocitu je dobré se zbavit.

Kdykoliv cítíte to, že se s někým srovnáváte, je to EGO (deformované, nadřazené). Kdykoliv ale cítíte touhu projevit se, projevit ze srdce, pak to je Vaše OSOBNOST (vaše jedinečnost). Proto postačí, pokud všechny rady, jak ovládnout nebo zničit ego, použijete jako návod, jak zatočit s nadřazeností :)

V srdci jsme si všichni rovni, v osobnostech jsou naše rozdíly a cílem Nového světa je SPOJIT TYTO ROZDÍLY V JEDNOTU.

Proto MILUJTE Vaši osobnost, chraňte ji a posilujte… Jedině tak budeme silným lidstvem, vzájemně se budeme doplňovat, pomáhat si a respektovat i obdivovat to, jací jsme… my všichni :)

S láskou,
Aleera

Další články ze sekce: Cesta do hlubin vesmíru

NAŠEPTÁVAČ v našem nitru

Když naše nitro volá po změně... je to hlas naší duše nebo mysli?

Vězněm MEZIPROSTORU duality

Meziprostor duality je jiný než náš vlastní střed. Proto v něm budeme vždy balancovat...

Dovolte věcem, ať se prostě STANOU...

Pozorně se podívejte kolem sebe... cítíte, jak hmatatelné jsou všechny energie, které nás dělí od lásky a pocitu vnitřního klidu?

POZORNOST zhmotňuje

Co nás pohltí, tím se staneme... Naše pozornost zhmotňuje realitu kolem nás skrze naše myšlenky. Víte, kam směřují Vaše myšlenky? Pozorujte je...

Strach a potlačované EMOCE

Nepotlačujte své pocity. Nebojujte se strachem, prozkoumejte ho... Jedině tak objevíte, co vám chce říct :)

Osobní HRANICE zachární nás i svět

Podlehly jsme svodům materiálního světa a nyní se k tomuto světu, který jsme sami vytvořili, točíme zády…

Zrcadlo, ZRCADLO...

Každý z nás je krásný, zářivý a nezničitelný diamant! Nedovolte realitě kolem, aby tlumila vaši záři, aby deformovala to, kým jste…

Sami sobě UPÍREM

Když nám chybí energie, cítíme únavu a vyčerpání. Ne vždy je to ale tím, že nás někdo vysál…

Dvojplamen je ILUZE

Čekáním na toho pravého se z nás stane princezna čekající na svého Godota...

Negativní energie aneb VESMÍRNÉ EGO

I vesmír má své ego... je utkáno ze stejné energie jako to naše, jen je větší...