kategorie článků       kategorie - Cesta do hlubin vesmíru      Osobní HRANICE zachární nás i svět

Osobní HRANICE zachární nás i svět


Je čas převzít zodpovědnost za to, co jsme dovolili a způsobili… Společnost totiž nezměníme tak, že se před ní schováme a budeme ji ignorovat...

Každý, kdo čte tyto řádky ví, co je Matrix, a co s námi dokáže. Dokázal nás ovládnout – a většinu z nás ještě ovládá – díky naší mysli a emocím. Zevnitř nás samých si s námi hraje, jak sám potřebuje, abychom mu dodávaly život nejen díky negativním energiím, ale také díky rozdílnostem a oddělenosti. Občas nám podstrčí euforické pocity štěstí, a pak nás zase stáhne dolů. A my, tím jak hodnotíme a soudíme, balancujeme z dobré nálady do špatné, litujeme nebo nenávidíme, vztekáme se nebo milujeme (majetnicky a pozemsky), tvoříme živinu pro tento dualitní svět a sami tak ztrácíme svůj vlastní život a svoji životadárnou energii.

A protože to vše vychází z nás, věříme, že jsme to my. Ten zmatek, který s námi lomcuje, a který vidíme, když se rozhlédneme kolem nás. Ztotožňujeme se s našimi pocity a myslíme si, že se musí změnit okolí, protože „my jsme přece už 'takoví' a máme se mít rádi, tací jací jsme…,ne?“ – a nic nedokáže tak skvěle překroutit smysl a stará rčení, která nám měla být nápovědou, jako tento Matrix.

Podlehly jsme svodům materiálního světa a nyní se k tomuto světu, který jsme sami vytvořili, točíme zády… Nevím, co na to říká vaše srdce, ale to mé mi říká, že aby mohla vzniknout opět rovnováha a svět se vrátil do jednoty a posunul do vyššího stavu vědomí, musí to být opět jen zevnitř.

Vyrovnat a vybalancovat se musíme my, uvnitř nás samotných, a teprve pak se tato změna odrazí venku.

Říkám tomu „inverzní rakovina“. Protože rakovina není nic jiného než sebedestruktivní proces, který nám ukazuje, jak svoji vnitřní sílu dáváme mimo sebe a kde sebe zanedbáváme. Není to jen fyzická nemoc, je to i náš způsob žití, myšlení a cítění… Naše tělo se potřebuje zaplnit sílou, ze které cítí život – jakýkoliv – a protože my jsme se vydali ze svých zásob, tak do těchto prázdných míst proudí energie zhoubná, energie Matrixu, která nás chce ovládnout víc a víc… Když si to ale začneme uvědomovat, krok po kroku dávat stopku tomuto procesu, zaplníme se zpět naší vnitřní silou. Pro tu destruktivní nezbude žádné místo, a tak půjde ven – mimo nás – a zničí tak samu sebe… to, co nezvládneme my přetvořit v lásku se zničí samo…

Nejprve je ale nutné dát sebe na první místo!

Každý probouzející se dostane do fáze/stavu, kdy začne odmítat to, co vidí kolem sebe. Principy společnosti ho začnou dusit a on má touhu zmizet a jen tak „být“… nechce být svázán penězi, vztahy, majetkem, a tak mnohdy bloumá osamocen v lesích nebo se shlukuje s lidmi podobného smýšlení… vytvoří se skupina, která utvrzuje objevenou pravdu a cokoliv dalšího odmítá… A pokud je daný probuzený touto svou pravdou pohlcen, odklání se opět od jednoty a rovnováhy, protože se začíná přiklánět na opačnou stranu než dříve byl. Na stranu, kde vztek střídá lítost – tedy jedna polarita střídá druhou, místo aby vznikl střed, který vyzařuje SOUCIT; kde lidé odsuzují s tzv.“nadhledem“, zatímco předtím odsuzovali žijíc ve stejné rovině vědomí. S moudrostí vzrostla jejich pýcha nikoliv pokora. Začínají hlásat svá moudra, ale kdokoliv s nimi nesouhlasí, je politován a odsouzen, odvržen nebo přemlouván. Je to čistá manipulace, a i když ji zabalíme do spousty sluníček a srdíček, je to pořád jen manipulace - a manipulace ve jménu lásky není láska!!!

Mnoho z nás se již dostalo do srdce… ale mnoho z nás se na té cestě také ztratilo a ocitlo se zpět v hlavě, aniž by si to uvědomovali. Je tomu právě díky nepozornosti, kdy místo pokory začneme projevovat ješitnost a pýchu. Jsou to zkoušky naší víry, odolnosti a síly. Protože dokud se necháváme strhnout zpět do dualitního systému, který žije z rozdílů a povyšování, odsuzování a manipulace, pak nejsme schopni povznést naše vědomí; natož vědomí celé planety...

Jakmile se dostaneme do srdce, je nezbytné náš vnitřní oheň neustále udržovat a nepropadnout pýše, že najednou vše víme a můžeme ostatním diktovat, co mají dělat, aby se dostali tam, kam my.

Marnivost, ješitnost a pýcha jsou převlečeny pod nálepkou pochopení, soucitu a tolerance. A jelikož náš vnější svět odráží naše vnitřní rozpoložení, odpovězte si sami, jaké je vaše nitro? Jak čisté je vaše srdce? Co vás dokáže ještě zranit, co si berete osobně, kdy máte potřebu reagovat, protože ve vás pumpuje nějaká emoce? Kdo opravdu hledá spojení se Zdrojem a touží si ho udržet, bude vnímat všechny impulzy, které může někdo vnímat jako utrpení, ale pravý hledající to chápe jako výzvu – výzvu k tomu, na čem je nutné u sebe ještě pracovat. Kolik nánosů ze svého srdce musí (i opakovaně) očistit…

Pak, když je jeho srdce čisté a zářivé dochází k dalšímu kroku – MUSÍ SI UPEVNIT SVÉ OSOBNÍ HRANICE, aby mohl svojí vnitřní silou začít rozkládat dualitu zevnitř, SILOU JEDNOTY… Pokud tuto hranici nemáte, dualita do vás napumpuje skrze pocity, zážitky a myšlenky všechny negativní energie zpět. A vy začnete pociťovat zmatek, protože se vám začne opakovat to, co jste již dávno překonali a v sobě vyléčili… Proč se to opakuje může mít dva důvody – buď jste situaci, která se vám opakuje, ještě zcela nepochopili a nepřijali; NEBO jste ji v sobě sice vyčistili, ale neupevnili jste si své hranice. A síla negativní energie nebude vynakládat úsilí, aby vám vytvořila nové trauma – bude pracovat s tím starým, pro vás již „zapomenutým“ a o to bolestivějším… dostane vás tím na kolena a mnohé dovede k rezignaci v hledání a napojení na Zdroj.

Teprve když toto prohlédnete, máte šanci se do této pasti již nechytit. Pokud v takové pasti jste, posilujte sílu svého srdce, a tato síla vám pomůže se z oné pasti vysvobodit. Sílu svého srdce posílíte tak, že si budete uvědomovat vše, co děláte a cítíte a sami si budete volit, jak chcete reagovat. Zastavíte tak automatické emoční reakce, které spouštějí kolotoč stále-se-opakujících-traumat.

Nejprve se tedy zaměřte na sebe, na své nitro a naplňujte ho láskou ze Zdroje. Pak myslete na své osobní hranice, protože jen s pevnými hranicemi můžeme pomáhat sobě a zemi!

Lidé pořád zkoušejí pomáhat nejdříve ostatním a pak čekají na zázrak, místo zázraku jsou pak nemocní a kolabují vyčerpáním… svoji vnitřní sílu vysílají ven a žádnou si nenechají. Jsou závislí na očekávání a vděčnosti ostatních, jaká je to ale potom bezpodmínečnost a jednota? Je to jen past a iluze Matrixu. Ale z každé pasti vede cesta ven! Stačí se zastavit, dívat a nenechat se strhnout do této hry plné pravidel a polarit.

Jakmile budete pevní, stabilní a budete vědět, kde jsou vaše hranice, nepustíte nic negativního dovnitř a ven budete vysílat jen tolik energie, kolik si můžete dovolit. A tato vaše energie, která pochází ze samotného Zdroje, bude léčit a ovlivňovat vaše okolí. Nebudete to dělat vy, ale Zdroj. Vy mu jen budete naslouchat a poplujete S JEHO PROUDEM.

Dokud nás ale vede hlava nebo emoce, budeme se přiklánět na jednu nebo druhou stranu. A jakmile se k čemukoliv otáčíme zády, nutíme to „něco“, aby se snažilo ještě víc o pozornost – posilujeme to. Pokud se ale na danou situaci podíváme, odosobněně, nejen že nás nezasáhne, ale také budeme vědět, co dělat, aniž bychom čekali jakákoliv uznání nebo vděk zpět. Budeme dělat vše jen proto, že je to v souladu se Zdrojem, v proudu života, lásky a soucitu…

Nepomůže útěk ze situace, která se vám nelíbí, nepomůže ani útok na to, s čím nesouhlasíte. Jediné, co se po nás chce, je čelit statečně a vzpřímeně tomu, co jsme způsobili, co jsme si zvolili a co již nechceme. Jinak to z našeho života neodejde a bude to jen bobtnat a množit se… zhoubně a destruktivně. Je jen v rukách každého z nás, aby tento proces otočil od sebe ven...

Tak se prosím otočme...

S úctou a LÁSKOU,
Aleera

Další články ze sekce: Cesta do hlubin vesmíru

NAŠEPTÁVAČ v našem nitru

Když naše nitro volá po změně... je to hlas naší duše nebo mysli?

Vězněm MEZIPROSTORU duality

Meziprostor duality je jiný než náš vlastní střed. Proto v něm budeme vždy balancovat...

Dovolte věcem, ať se prostě STANOU...

Pozorně se podívejte kolem sebe... cítíte, jak hmatatelné jsou všechny energie, které nás dělí od lásky a pocitu vnitřního klidu?

POZORNOST zhmotňuje

Co nás pohltí, tím se staneme... Naše pozornost zhmotňuje realitu kolem nás skrze naše myšlenky. Víte, kam směřují Vaše myšlenky? Pozorujte je...

Strach a potlačované EMOCE

Nepotlačujte své pocity. Nebojujte se strachem, prozkoumejte ho... Jedině tak objevíte, co vám chce říct :)

Zrcadlo, ZRCADLO...

Každý z nás je krásný, zářivý a nezničitelný diamant! Nedovolte realitě kolem, aby tlumila vaši záři, aby deformovala to, kým jste…

Sami sobě UPÍREM

Když nám chybí energie, cítíme únavu a vyčerpání. Ne vždy je to ale tím, že nás někdo vysál…

Není ego jako EGO

Dokud nevíme, co je ego, nemůžeme s ním správně pracovat. Většina lidí žije pro své ego, místo aby ego vnímala jako nástroj k životu...

Dvojplamen je ILUZE

Čekáním na toho pravého se z nás stane princezna čekající na svého Godota...

Negativní energie aneb VESMÍRNÉ EGO

I vesmír má své ego... je utkáno ze stejné energie jako to naše, jen je větší...