kategorie článků       kategorie - Cesta do hlubin vesmíru      Sami sobě UPÍREM

Sami sobě UPÍREM


KDO JE ENERGETICKÝ UPÍR?

Svět se nám tu hemží upíry a upírky, kteří sají životadárnou energii, naši energii - ale jak je poznáme, jak se jim ubráníme, kdo to vlastně je – energetický upír?

JSME TO MY SAMI! Všechnu tu únavu si způsobujeme sami - protože naše vědomí bylo naprogramováno na oddělení se samo od sebe a zafixovalo se tak na vnější realitu, se kterou se neustále ztotožňujeme - místo abychom si ji tvořili.

V dnešní uspěchané době kdy se člověk zafixoval soustředit svoji pozornost mimo sebe, se také naučil hledat zdroj energie mimo sebe. Je to velmi logická strategie matrixu spojena s naším pudem sebezáchovy. Energii totiž potřebujeme k životu, a když ji nemáme, tak ji hledáme… odnaučili jsme si ji vytvářet sami a ten, kdo to umí, tak vlastně mnohdy ani neví, že to umí…

ODKUD VYCHÁZÍ ENERGIE, KTERÁ NÁM DÁVÁ ŽIVOT?

Energii lze tvořit, pokud se naladíme na určitou úroveň vysoké vibrace – díky vysokým vibracím dokážeme nezištně otevřít své srdce a nechat vstoupit lásku do celé naší bytosti a upevnit své SEBE-VĚDOMÍ. Začneme tak zářit a přitahovat okolí… Tato energie vychází z oblasti Solar Plexu, tedy naší 3.čakry. Tyto vibrace lze prožívat vědomě v určitém stádiu našeho života, kdy víme, kdo jsme, známe svoji Duši, jsme napojeni na Zdroj a vše prožíváme s plným vědomím. Tuto energii lze také „probudit“ jakoukoliv kreativní činností, které naše nitro zaplní blahem a při které dokážeme být sami, a přesto se sami necítíme. Můžeme tvořit i mezi lidmi, přesto se necítíme na společnost nijak vázáni…

EXISTUJÍ DVA ZPŮSOBY VYČERPÁNÍ:

Když nám chybí energie, cítíme únavu a vyčerpání. Ne vždy je to ale tím, že nás někdo vysál… Někdy prostě sajeme my a chybí nám onen „zdroj“… Proto je důležité si uvědomit (a připustit), že existují dva druhy vnitřní vyčerpanosti:

a) když si svoji energii umíte vytvořit, ale nemáte pod kontrolou své energetické kanály; a tak se jakýkoliv potulný hladovec na vás může napojit a sosat - jste pak malátní, bolí vás hlava, jste podráždění a nic vás nebaví…

b) pak jsou tu ti, kteří si svoji energii vytvořit neumí – lidé žijící převážně (nebo zcela) ve své hlavě; snaží se sice vytvořit si energii pohybem a adrenalinem, ale neuvědomují si, že si vytvoří energii nezbytnou pro tělo, tedy jen fyzickou, která jim dá pocit, že jsou nabití – ale jen dočasně. Nebo jste už viděli někoho ve fitku, kdo by zářil štěstím? Či výherce běžeckého maratonu? Většinou z těchto lidí sálá pýcha a pocit ztotožnění s tělem. Mají radost z daného prožitku, ale není to štěstí vyzařující z nitra…je to povrchní radost; povrchní, protože jde z povrchu. Nemyslím tím nic urážlivého. Udržovat tělo je nezbytné, ale jedná se stále o naši tělesnou schránku, která slouží naší duši – není to naopak! Tito lidé vyhledávají svoji životní energii v obchodních centrech, v party klubech, přelidněných ulicích, turistických hotelech… jejich vibrace jsou na nízké úrovni, takže lehce podléhají negativním náladám, depresím, agresi, snaží se vámi emočně manipulovat… Obzvláště, pokud nemají svojí dávku, nebo pokud jim svoji energii prostě odmítnete dát. Nejsou ovšem zlí, jsou jen zoufalí a prahnou po životě, který v ten moment prostě necítí…

Jsou tedy lidé, kteří cítí, že ožijí, pokud jsou obklopeni lidmi a jsou vyčerpaní a smutní, pokud jsou sami; bojí se samoty, protože v ní opravdu umírají… A pak jsou tu ti, kteří zase umírají, pokud jsou obklopeni lidmi, protože se neumí bránit.

Ani jeden extrém není lepší nebo horší… je to pořád extrém. Kdo se nechá vysát, sám se potřebuje někde dobít a takovou nabíječkou je pak láskyplné objetí někoho blízkého nebo častý pobyt o samotě, ideálně v přírodě…

SAMI SOBĚ UPÍREM?

Když si přečtete článek o tom, že únavu ve vás vyvolá nějaký upír – napadlo vás někdy, že tím upírem můžete být i vy? Že se to střídá, dokud člověk nedojde ke své jednotě…balancuje mezi tím „být vyčerpán“ a „čerpat“ a výsledkem je únava a pocit prázdnoty… Ať už nám chybí energie cizí nebo vlastní… Ať už si ji umíme vytvořit, když jsme v klidu a sami…ale jakmile vstoupíme mezi lidi, je to pryč a jsme vyprahlí…. Čím to je?

Je to tím, že neznáte svá energetická centra, své kanály, kterými se vyměňují energie mezi lidmi.

Všichni jsme JEDNO a každý člověk v sobě má kus nás, jelikož pocházíme ze stejného Zdroje. Dokud jste nevědomí vůči svým energetickým kanálům, tak s každým, koho potkáte, prožíváte automaticky energetickou výměnu - a čím déle s někým jste, tím je ta výměna hlubší a i pocit závislosti se prohlubuje.

Není řešením (dlouhodobým) utéct do samoty, ačkoliv nás to do té samoty žene. Když tyto stavy budeme pozorovat, zjistíme totiž, že toužíme po společnosti, když jsme dlouho sami a pak zase cítíme potřebu být sami, když jsme s někým delší dobu. Paradox? Nikoliv, to je dualita! Energetická houpačka s námi mluví, ukazuje, kde je „problém“, ale my to nevnímáme… z vyčerpanosti obviníme okolí a tím si myslíme, že máme vyhráno. Dokud ale prožíváte jakékoliv energetické vyčerpání, nemáte vyhráno!!! Když si to ale uvědomíte, jste na správné cestě – cestě, jak sobě lépe porozumět, jak své energetické kanály ovládat, jak určit s kým svou energii budete sdílet a pro koho máte prostě zavřeno…

JE TO STÁLE O TOM SAMÉM – BÝT PRO SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ!

Je důležité umět si své energie vážit a nerozdávat se všem a všemu, když pak cítíme, že nejsme svěží…

Jedině člověk, který se upřímně miluje, dokáže upřímně milovat druhé a necítí lítost, nýbrž soucit a pochopení. Jedině tak lze vystoupit z duality a žít v JEDNOTĚ. Pokud žijeme vyváženě a nebalancujeme v dualitě, jedině pak můžeme rozdávat svoji energii aniž bychom cítili vyčerpání. Dojde totiž k nepřetržitému napojení na ZDROJ, který může skrze nás proudit ke každému, kdo má otevřenou náruč. Pokud ale v jednotě nejsme, musíme si dávat pozor a se svoji energií nakládat láskyplně a s rozvahou. Naše intuice a empatie se v dualitě může jevit zkresleně – soucit je maskovaná lítost a pocit viny, proto mnohdy cítíte, že chcete pomoci např.žebrákovi a když to uděláte, chce po vás víc a vám to začne ubližovat; nebo necítíte vděčnost a cítíte se dotčeni – stejně tak to funguje s energiemi - z lásky někomu dáte kus sebe, ale ten obdarovaný chce víc… protože mu vaše energie děla dobře.

Uvědomte si prosím, že NIKDO si nebere vaši energii bez dovolení… a kdokoliv, kdo si to neuvědomuje vědomě, není oběť, ale příčinou svého vyčerpání! Nevědomost nás neomlouvá. Se svojí energií se prostě MUSÍME naučit zacházet, aby svět byl vyvážený. Aby tu nebyli ti, co jen berou… aby se naučili i dávat a aby pochopili, jak je stav v jednotě důležitý pro náš rozvoj… pro náš ŽIVOT!

Pokud na sobě nepracujeme, pokud jen spoléháme na ostatní, pokud se snažíme eliminovat problémy venku a své nitro neléčíme a nezkoumáme… jen se posuneme z jedné strany duality na druhou… A to není vyléčení situace, ani vyvážení, je to převážení v opak toho, co jsme prožívali doposud. Pomůže nám to sice pochopit situaci „z druhé strany“, ale pozor, abyste v této houpací hře neuvízli.

SVŮJ VNITŘNÍ ZRAK OTOČTE DO SVÉHO SRDCE, nechte se vést… Kdo je připraven, ten bude poveden. Kdo ještě připraven není, projde si lekcemi, které v něm probudí POZNÁNÍ. Nikoho nemůžeme nutit, můžeme jen ukázat směr, a kdo chce, nechť jde s námi do Nové Země, do Jednoty.

S úctou a LÁSKOU,
Aleera

Další články ze sekce: Cesta do hlubin vesmíru

NAŠEPTÁVAČ v našem nitru

Když naše nitro volá po změně... je to hlas naší duše nebo mysli?

Vězněm MEZIPROSTORU duality

Meziprostor duality je jiný než náš vlastní střed. Proto v něm budeme vždy balancovat...

Dovolte věcem, ať se prostě STANOU...

Pozorně se podívejte kolem sebe... cítíte, jak hmatatelné jsou všechny energie, které nás dělí od lásky a pocitu vnitřního klidu?

POZORNOST zhmotňuje

Co nás pohltí, tím se staneme... Naše pozornost zhmotňuje realitu kolem nás skrze naše myšlenky. Víte, kam směřují Vaše myšlenky? Pozorujte je...

Strach a potlačované EMOCE

Nepotlačujte své pocity. Nebojujte se strachem, prozkoumejte ho... Jedině tak objevíte, co vám chce říct :)

Osobní HRANICE zachární nás i svět

Podlehly jsme svodům materiálního světa a nyní se k tomuto světu, který jsme sami vytvořili, točíme zády…

Zrcadlo, ZRCADLO...

Každý z nás je krásný, zářivý a nezničitelný diamant! Nedovolte realitě kolem, aby tlumila vaši záři, aby deformovala to, kým jste…

Není ego jako EGO

Dokud nevíme, co je ego, nemůžeme s ním správně pracovat. Většina lidí žije pro své ego, místo aby ego vnímala jako nástroj k životu...

Dvojplamen je ILUZE

Čekáním na toho pravého se z nás stane princezna čekající na svého Godota...

Negativní energie aneb VESMÍRNÉ EGO

I vesmír má své ego... je utkáno ze stejné energie jako to naše, jen je větší...