kategorie článků       kategorie - Cesta do hlubin vesmíru      Vězněm MEZIPROSTORU duality

Vězněm MEZIPROSTORU duality


Pokud se snažíte přiklonit k dobru nebo zlu, stanete se vězněm meziprostoru...

Snaha totiž vždy vychází z hlavy (mysli, ega), není to čistý stav bytí... a proto jakékoliv vaše rozhodnutí mezi plusem a mínusem bude pokoušeno svým opakem. A to proto, aby nastala rovnováha!

Teprve když se svými zkušenostmi, odhodláním a vytrvalostí dostanete do svého středu (srdce), přestanete být zajatcem dobra a zla. Odejdete z duality a jejího meziprostoru. Budete pánem svého prostoru, který obsahuje vše, ale nic z toho vás nebude strhávat k sobě. Proto na cestě poznání slyšíme rady, abychom zůstali v přítomnosti, bdělí a ve střehu... abychom vnímali, kdo nebo co se snaží řídit naše rozhodnutí... Hlava, emoce, misky vah v dualitě nebo naše srdce v jednotě?

Krásné rozjímání na cestě k srdci,
Aleera

Další články ze sekce: Cesta do hlubin vesmíru

NAŠEPTÁVAČ v našem nitru

Když naše nitro volá po změně... je to hlas naší duše nebo mysli?

Dovolte věcem, ať se prostě STANOU...

Pozorně se podívejte kolem sebe... cítíte, jak hmatatelné jsou všechny energie, které nás dělí od lásky a pocitu vnitřního klidu?

POZORNOST zhmotňuje

Co nás pohltí, tím se staneme... Naše pozornost zhmotňuje realitu kolem nás skrze naše myšlenky. Víte, kam směřují Vaše myšlenky? Pozorujte je...

Strach a potlačované EMOCE

Nepotlačujte své pocity. Nebojujte se strachem, prozkoumejte ho... Jedině tak objevíte, co vám chce říct :)

Osobní HRANICE zachární nás i svět

Podlehly jsme svodům materiálního světa a nyní se k tomuto světu, který jsme sami vytvořili, točíme zády…

Zrcadlo, ZRCADLO...

Každý z nás je krásný, zářivý a nezničitelný diamant! Nedovolte realitě kolem, aby tlumila vaši záři, aby deformovala to, kým jste…

Sami sobě UPÍREM

Když nám chybí energie, cítíme únavu a vyčerpání. Ne vždy je to ale tím, že nás někdo vysál…

Není ego jako EGO

Dokud nevíme, co je ego, nemůžeme s ním správně pracovat. Většina lidí žije pro své ego, místo aby ego vnímala jako nástroj k životu...

Dvojplamen je ILUZE

Čekáním na toho pravého se z nás stane princezna čekající na svého Godota...

Negativní energie aneb VESMÍRNÉ EGO

I vesmír má své ego... je utkáno ze stejné energie jako to naše, jen je větší...