kategorie článků       kategorie - Jsem dítě hvězd      Zpětné zrcátko - pohled z DRUHÉ STRANY

Zpětné zrcátko - pohled z DRUHÉ STRANY


Díky vztahům se učíme a rozvíjíme, poznáváme své silné a slabé stránky a snažíme se dostávat blíže k sobě. Ačkoliv nás společnost vede spíše k tomu, být posedlí fixací na partnera/manžela/rodinu/přátele… měli bychom si uvědomit, že to jsou jen vnucené názory zvenku, které nás drží zase jen venku – co nejdál od nás samých. Je to stále se opakující téma a stále nepochopené téma…

Vztah je naším učitelem. Dokud sami sebe neznáme, učíme se skrze vztahy. A jakmile sami sebe poznáme, upevňujeme své vědomí skrze vztahy.

Mnohdy viníme ty druhé za to, co se nám děje. Ale opomíjíme, že my sami dovolujeme ostatním, jak se k nám mohou chovat. Pokud neumíme říct „DOST“, nebo to řekneme váhavě, není divu, že nás okolí nerespektuje. Pokud jsme příliš rázní, i okolí na nás bude rázné a až arogantní. Jakmile se ale zklidníme, zklidní se i náš venkovní svět… znamená to totiž, že jsme v ROVNOVÁZE.

Ve vztazích se toho odehrává mnoho, co nás učí poznávat sebe samých – a jednou z těchto věcí je ono známe zrcadlení :) Mnozí z nás, kteří se vydali na cestu poznání, tak si uvědomují, jak jim venkovní svět odráží, co se děje uvnitř našeho nitra. Co si ale mnohdy neuvědomujeme, že zrcadlení situací může být i zpětné…

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Pokud jste ve vztahu, kde vás druhý trápí, vy se cítíte jako oběť a nechápete proč se vám to děje, ale přesto se vám podaří ze vztahu úspěšně odejít - pak s největší pravděpodobností budete v dalším vztahu přebírat chování jako váš předchozí partner/partnerka. Nemusíte si to ani uvědomit, ale najednou se chováte jinak. Nejdřív si budete myslet, že je to pocit znovunalezení sebe sama, nalezení svých hranic… protože toto nové chování vám dá nový pohled na dění kolem sebe, lidé vás začnou více respektovat. Ale pokud se nevěnujete pečlivému zkoumání, proč se vám situace dějí, pak pravděpodobně začnete zažívat novou ZKUŠENOST - zkušenost z DRUHÉ STRANY.

Zkuste se na své vztahy podívat zpětným zrcátkem. Všímáte si, jak se měníte? A jak přebíráte to, co vám dřív vadilo?

Důvodem tohoto zpětného zrcadlení je:

  • Výměna energie s tím, s kým intimně žijete. A i když se vztah přeruší, ona energetická část bývalého partnera ve vás zůstane. Proto se doporučuje být po skončení vztahu nějakou dobu sám… aby se člověk mohl očistit, uzemnit, vyléčit a znovu nadechnout čistý a vitální, abychom si do dalšího vztahu nenesli zátež z toho vztahu předchozího. Ale dokud se lidé bojí být sami, nezbaví se těchto výkyvů, a proto v nich neustále bude vibrovat energie, která není jejich. A oni navíc neví, že to není „jejich“, a tak ji přijmou a začnou se podle ní chovat.
  • Cítíte se jako oběť, které bylo „bezdůvodně“ ublíženo, protože vy jste přeci dělali „vše“, co se po vás chtělo a ještě k tomu z lásky. Nechápete tedy, že jste potlačili své vlastní hranice a potlačili sami sebe. A zatímco vám váš partner svým chováním dával najevo, jak moc si nevěříte, tak jste místo toho abyste zkusili své pocity rozpoznat a rozklíčovat příčinu, začali prožívat důsledek a propadli pocitu bezmoci, která vás vrhla do většího vlivu partnera, kterému jste svoji moc odevzdali. Protože čím více energie věnujete ven, tím více energie postrádáte. Čím více pozornosti věnujete ven, tím více pozornosti vyžadujete z venku…
  • Pomůže vám to odpustit křivdy, které v sobě máte. Protože se dostanete na druhou stranu, kde jste dříve nebyli, vidíte situaci z jiného úhlu pohledu a najednou vám dojde, čím jste způsobili, že se k vám někdo choval, tak jak se choval. Toto prozření vás posune dál v poznání, kdo jste.

Pokud přijde nový vztah, s nádechem krásy a lásky, ale po počátečním opojení se začnou misky vah opět rozkývávat, jedná se o tu váhu nerovnováhy, která je ve vás (a která sama určuje, kdy jste připraveni na další poznání o sobě samých). Pokud jste uvědomělí, přítomní a zkoumáte své srdce, pak toto rychle prohlédnete a pochopíte – pochopíte, proč a jak se chováte a proč to dělá i vaše okolí.

Zkuste kráčet po této cestě s pochopením, respektem a úctou ke všem bytostem, které si vzali za úkol, aby vám na této cestě ukázali, kdo NEJSTE. Abyste mohli odložit to, co vám neslouží a aby se pokora a úcta k druhým ve vás ještě více prohloubila. Jedině tak můžete vystoupit ze začarovaného kruhu nepovedených vztahů. Jedině tak přetvoříte vztah z potřeby na volbu.

Přeji krásnou volbu všem :)
Aleera

Další články ze sekce: Jsem dítě hvězd

CESTA DUŠE do hlubin SRDCE

Dokud se neprobudí vaše srdce do lásky, která vás bude vést a ochraňovat, ztratíte se ve víru pravidel a řízených tréninků, které vás budou sice přesvědčovat, jak skvěle na sobě pracujete, ale žít budete pořád ve své hlavě...

KŘIŽOVATKA svobody

Svět je jedno veliké zrcadlo a vesmír nám tímto zrcadlením dává všechny odpovědi, které neuvidíme očima, ale srdcem...

Probuzení... nebo PROBUZENÍ?

Mnoho probuzených se v tomto procesu UVĚDOMĚNÍ zacyklí a uvízne v bublině „JÁ VÍM“...

Elixír ŽIVOTA nebo elixír NA ŽIVOT?

Neexistuje návod na život... Existuje jen volba - chci žít nebo přežívat?

Probuzení jako NÁSTROJ EGA

V dnešní společnosti se lidé snaží nejdřív probudit, místo aby se napojili na lásku... Mají pak probuzené ego a nikoliv srdce!

Pavučina našich JISTOT

Když nevíme, čím staré vzorce nahradit, pak je velmi snadné sklouznout zpět do kolotoče toho, co vlastně nechceme...

TEMNÁ NOC duše

Je to jedna z nejtěžších zkoušek a lekcí… opět se dostanete na pomezí mezi dvě strany dualitního světa… láska zmizí, pocit jednoty je v mlze a jediné co cítíte je jen vaše ego…

Je čas ZAPOMENOUT na ego

Jak může člověk, který celý život žil v egu a ztotožňuje se s ním, najednou přestat žít v egu?

PRAVDA a MATRIX– pojmy, kterými jsme zotročili sami sebe

Nejsme obětí katastrof našeho světa, ani našeho života… my jsme tvůrci!

PÝCHA předchází pád...

Část mého srdce stále spala - dokud jsem plně nepochopila a neprocítila význam této "spící" části...

ČERNÁ A BÍLÁ aneb rovnováha světla a tmy

Spojením dvou protikladů vzniká rovnováha, která nás může dovést k Jednotě. Ta jednota ale není pouze venku, je především uvnitř každého z nás...

Svůdný třpyt POZORNOSTI

Být středem něčího světa je lákáva iluze. Ta iluze nás ale změní v to, co si ostatní začnou myslet...

Znovuzrození vnitřní HVĚZDY

Uprostřed vaší hrudi s rozevírá krásný květ… Ten květ je energie lásky, , která nás tvoří a spojuje, rozdává svoji sílu a vůni do všech stran… stejně jako my… děje se to totiž skrze NÁS…

Dar jménem VZTAH

Aby k nám mohlo přijít to pravé, musíme přestat hledat a pozornost otočit k sobě. Vyjádříme tím nejen důveru a lásku k sobě, ale i životu, který vychází ze Zdroje.